سیاست حفظ حریم خصوصی

ما به حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران احترام می گذاریم.هنگامی که از خدمات ارائه شده توسط پلت فرم استفاده می کنید، ما اطلاعات شخصی شما را مطابق با این سیاست حفظ حریم خصوصی جمع آوری، استفاده و به اشتراک می گذاریم.این سیاست حفظ حریم خصوصی شامل شرایط ما برای جمع آوری، ذخیره سازی، استفاده، اشتراک گذاری و حفاظت از اطلاعات شخصی شما است.توصیه می کنیم این خط مشی را به طور کامل مطالعه کنید تا به شما در درک نحوه حفظ حریم خصوصی خود کمک کند.اگر در مورد این سیاست حفظ حریم خصوصی سوالی دارید، می توانید از طریق اطلاعات تماس منتشر شده در پلتفرم با ما تماس بگیرید.اگر با محتوای این سیاست حفظ حریم خصوصی موافق نیستید، فوراً استفاده از خدمات پلتفرم را متوقف خواهید کرد.با ادامه استفاده از هر یک از خدمات این پلتفرم، موافقت می کنید که ما به طور قانونی اطلاعات شما را مطابق با این سیاست حفظ حریم خصوصی جمع آوری، استفاده، ذخیره و به اشتراک خواهیم گذاشت.

اطلاعات تماس
اطلاعات تماس: Miss. Alisa
مخاطب
برای ما ایمیل کنید