پیام فرستادن
محصولات
صفحه اصلی / محصولات /

ماشین ماینر بیت کوین

کیفیت 76dB بیت مین انت ماینر S9i 14TH/s 1320W کارخانه

76dB بیت مین انت ماینر S9i 14TH/s 1320W

کیفیت Ebang Ebit E12 BTC Miner Machine 44TH/S کارخانه

Ebang Ebit E12 BTC Miner Machine 44TH/S

کیفیت SHA-256 Bitmain Antminer S17 56Th 2520W کارخانه

SHA-256 Bitmain Antminer S17 56Th 2520W

کیفیت Bitmain Antminer T17+ 64TH/S BTC Miner Machine 3200W 82db 10.2kg کارخانه

Bitmain Antminer T17+ 64TH/S BTC Miner Machine 3200W 82db 10.2kg

کیفیت BTC BCH Bitmain Antminer T17 40th 2200W 12V SHA256 GPU Miner کارخانه

BTC BCH Bitmain Antminer T17 40th 2200W 12V SHA256 GPU Miner

کیفیت SHA256 Hash Encryption BTC Miner Machine 2640W Ebang Ebit E10.3 24TH کارخانه

SHA256 Hash Encryption BTC Miner Machine 2640W Ebang Ebit E10.3 24TH

کیفیت 0.99j Crypto Mining Asic Canaan Avalon Miner 841 13.6TH/S 1290W کارخانه

0.99j Crypto Mining Asic Canaan Avalon Miner 841 13.6TH/S 1290W

کیفیت Ebang Ebit E12+ BTC Miner Machine 50TH/S 2500W SHA256 Mining کارخانه

Ebang Ebit E12+ BTC Miner Machine 50TH/S 2500W SHA256 Mining

کیفیت 6TH 1280W Acoin Curecoin Antminer S9se 16t با PSU و سیم کارخانه

6TH 1280W Acoin Curecoin Antminer S9se 16t با PSU و سیم

کیفیت 24TH/S 1980W BTC Miner Machine Innosilicon T2T 24T 0.083j کارخانه

24TH/S 1980W BTC Miner Machine Innosilicon T2T 24T 0.083j

کیفیت 0.029j/Gh MicroBT Whatsminer M50 114TH/S 3306W Asic Miner SHA256 کارخانه

0.029j/Gh MicroBT Whatsminer M50 114TH/S 3306W Asic Miner SHA256

کیفیت بیت کوین Bitmain Antminer S19 95TH/S 3250W SHA256 Cloud Mining کارخانه

بیت کوین Bitmain Antminer S19 95TH/S 3250W SHA256 Cloud Mining

کیفیت Canaan AvalonMiner 1246 90TH BTC Miner Machine 3420W 285V 16A کارخانه

Canaan AvalonMiner 1246 90TH BTC Miner Machine 3420W 285V 16A

1 2 3 4 5